Mae holl weithgareddau Teulu Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon yr Urdd.

20 Mehefin 201911 Gorffennaf 2019
10:45am11:30am
Ystafell Philip John, Llyfrgell y Barri
£16.00
19 Mehefin 201910 Gorffennaf 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£16.00
15 Mehefin 2019
11:30am12:30pm
Traeth Ynys y Barri
Am ddim
7 Mai 20199 Gorffennaf 2019
4:00pm6:00pm
Canolfan Ddysgu Palmerston, Y Barri CF63 2NT
Am ddim

Pob dydd Mercher 10 - 10.30am

Llyfrgell Gymunedol y Rhws

AM DDIM

Dydd Mercher 12/09/18 - 12/12/18
4.15 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£65 am y tymor

Pob dydd Llun 10 - 10.30am

Llyfrgell Penarth

AM DDIM

Pob dydd Mawrth 10 - 10.30am

Llyfrgell Y Barri

AM DDIM

Pob dydd Iau 10 - 10.30am

Llyfrgell Llanilltud Fawr

AM DDIM