Mae holl weithgareddau Teulu Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon yr Urdd.

3 Ebrill 20205 Ebrill 2020
Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog
BLAENDAL £50.00
29 Hydref 2019
10:00am12:00pm
Parc Gwledig Porthceri, Y Bari
£4.00
3 Hydref 201924 Hydref 2019
10:45am11:30am
Ardal Ieuenctid, Llyfrgell Y Barri
£16.00
11 Medi 201923 Hydref 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£24.00

Pob dydd Mercher 10 - 10.30am

Llyfrgell Gymunedol y Rhws

AM DDIM

Dydd Mercher 12/09/18 - 12/12/18
4.15 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£65 am y tymor

Pob dydd Llun 10 - 10.30am

Llyfrgell Penarth

AM DDIM

Pob dydd Mawrth 10 - 10.30am 

Llyfrgell Y Barri

AM DDIM

Pob dydd Iau 10 - 10.30am

Llyfrgell Llanilltud Fawr

AM DDIM