DATGANIAD FIRWS CORONA - Gŵyl Fach Y Fro

Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein cynulleidfa, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr a staff yn flaenoriaeth bob amser i ni.

O ganlyniad rydym wedi penderfynu na fydd Gŵyl Fach Y Fro yn cael ei chynnal eleni.

Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Iaith Bro Morgannwg “Mae’n siom aruthrol ac yn gyfnod pryderus i bawb. Er gymaint y dyhead i gynnig cyfle i bobl ddod at ei gilydd i ddathlu’r Gymraeg, gydag ansicrwydd yr wythnosau a’r misoedd nesaf, penderfynwyd canslo Gŵyl Fach Y Fro eleni.”

Rydym hefyd wedi canslo holl glybiau a gweithgareddau wythnosol Menter Iaith Bro Morgannwg nes bydd rhybudd pellach.

Mae’r staff mewn cysylltiad rheolaidd gyda Cyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig pob cymorth i gymunedau ar hyd a lled y brifddinas ymdopi gyda’r argyfwng bresennol, gan ddilyn pob canllaw cyfredol Llywodraeth DU yng nghyd destun COVID-19.

Yn naturiol rydym yn monitro’n ddyddiol y cyngor sydd ar gael, ac os cyflwynir canllawiau diwygiedig gan yr awdurdodau perthnasol, yna byddwn yn ymateb a gweithredu ar unwaith.

Bwyd a Diod | Stondinwyr | Gweithgareddau i Blant

Amserlenni Llwyfan | Sut i Gyrraedd | Gwirfoddoli

 

#gwylfachyfro

Facebook: Gŵyl Fach y Fro
Twitter: @gwylfachyfro
Instagram: Gŵyl Fach y Fro

 

                              

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd