Gŵyl Fach y Fro 2017!

DYDD SADWRN MEHEFIN 17EG
11.30am – 7pm
Promenâd Ynys y Barri


DIGWYDDIAD AM DDIM!


Bryn Fôn a’r Band • Candelas • HMS Morris • Eady Crawford • Band Jazz Rhys Taylor • Band Nantgarw
DJ Bethan Elfyn • DJ Elan Evans • Ysgolion Cymraeg y Sir

Chwaraeon yr Urdd • Sioe Iolo Morganwg • Ardal Chwarae • Stondinau Celf a Chrefft
Grazing Shed • Ffwrnes • Bay 5 Coffee • Bar Tomos & Lilford

 

Amserlen Llwyfan | Gweithgareddau i Blant | Stondinau | Sut i Gyrraedd? | Gwerthuso | Y Gorau Eto! (Datganiad i'r Wasg)

 

CHWECH O RESYMAU DROS GARU GŴYL FACH Y FRO 2017!

Bydd Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd unwaith eto eleni i Ynys y Barri – ar ddydd Sadwrn, 17 Mehefin. Cafodd yr ŵyl Gymreig flynyddol hon ei sefydlu gan Fenter Bro Morgannwg yn 2015, i ddathlu a chodi proffil y Gymraeg yn y Fro.

Os nad ydych wedi bod yng Ngŵyl Fach y Fro o’r blaen, dyma 6 rheswm da pam y dylech fynd eleni.

1. Y lleoliad

Cynhelir Gŵyl Fach y Fro ar lan y môr yn Ynys y Barri - y lle delfrydol ar gyfer gŵyl deuluol! Mae’n cael ei chynnal rhwng 11.30am a 7pm ac mae’n hawdd mynd yno ar y trên ac ar y bws.

2. Cerddoriaeth Ardderchog

Bydd rhywbeth at ddant pawb yng Ngŵyl Fach y Fro 2017 – o ganu pop i gerddoriaeth jazz. Mae’r artistiaid yn cynnwys ffefrynnau cerddoriaeth Gymraeg, y chwedlonol Bryn Fôn a’r Band , y grŵp indie roc, Candelas a’r triawd electro pop, HMS Morris.

3. Stondinau, gweithgareddau a gweithdai

Mae digonedd i’w wneud yn y digwyddiad – bydd stondinau’n gwerthu cynnyrch Cymreig lleol ac anrhegion, ardal chwarae i blant, beiciau swigod, sgiliau syrcas, taith wellingtons ar y traeth a llawer o weithdai difyr.

4. Bwyd a diod blasus

Bydd y digwyddiad yn cynnwys bar a fydd yn cael ei redeg gan fragdy lleol Tomos & Lilford, a bydd bwyd yn cael ei weini gan Grazing Shed, Ffwrnes Pizza a Bay 5.

5. Mae’n gyflwyniad ardderchog i’r Gymraeg a’i diwylliant

Mae croeso i bawb yng Ngŵyl Fach y Fro  – siaradwyr Cymraeg, dysgwyr Cymraeg neu unrhyw un sy’n dymuno cael profiad o’r Gymraeg a’i diwylliant am y tro cyntaf. Mae hefyd yn ffordd ardderchog o ganfod mwy am ddysgu Cymraeg, a bydd Cymraeg i Oedolion a Chymraeg i Blant yn rhoi cynghorion ar y diwrnod.

6. Mae’n RHAD AC AM DDIM!

Nid yw mynediad i’r digwyddiad yn costio’r un geiniog!

 

Welwn ni chi yno!

 

#gwylfachyfro

Facebook: Menter Bro Morgannwg
Twitter: @MIBroMorgannwg
Instagram: Menter Bro Morgannwg