Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg

19 Mawrth 2022
10:00am11:30am
Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg
Am ddim
19 Chwefror 2022
10:00am11:30am
Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg
Am ddim
18 Ionawr 202215 Chwefror 2022
5:30pm6:30pm
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf
£20.00
17 Ionawr 202214 Chwefror 2022
4:00pm5:00pm
Ysgol Sant Baruc
£20.00
15 Ionawr 2022
10:00am11:30am
Hebron Hall
Am ddim
13 Ionawr 202217 Chwefror 2022
7:00pm8:00pm
Canolfan Hamdden Penarth
£30.00
13 Ionawr 202217 Chwefror 2022
6:00pm7:00pm
Canolfan Hamdden Penarth
£25.00
13 Ionawr 202217 Chwefror 2022
5:00pm6:00pm
Canolfan Gymunedol CF61, Llanilltud Fawr
£24.00

Pêl-Rwyd Y Bontfaen

Canolfan Hamdden y Bontfaen

Blwyddyn 3-6

Dydd Sadwrn

3G Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn 1 a 2

£3.50

Dydd Sadwrn

3G Ysgol Bro Morgannwg

Meithrin a Derbyn

£4.50