Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg

13 Mehefin 202218 Gorffennaf 2022
4:00pm5:00pm
Ysgol Sant Baruc
£24.00
9 Mehefin 202214 Gorffennaf 2022
7:00pm8:00pm
Canolfan Hamdden Penarth
£30.00
9 Mehefin 202214 Gorffennaf 2022
6:00pm7:00pm
Canolfan Hamdden Penarth
£30.00
9 Mehefin 202221 Gorffennaf 2022
5:00pm6:00pm
Canolfan Gymunedol CF61, Llanilltud Fawr
£24.00

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn 1 a 2

£3.50

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Meithrin a Derbyn

£4.50