Gŵyl Fach y Fro

21.05.22  |  11am-8pm  |  Ynys y Barri

Digwyddiad Am Ddim!

 

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Bydd llwyth o weithgareddau amrywiol i i ddiddanu plant o bob oed yn Gŵyl Fach y Fro eleni eto, a'r cwbl yn rhad ac am ddim!

Sioe Siani Sionc

Dewch draw i ganu a dawnsio gyda Siani Sionc.

Mae Siani Sionc yn gymeriad sy’n ymweld ag ysgolion, meithrinfeydd a digwyddiadau i gynnig profiad creadigol i blant Cymru drwy weithgareddau canu, dawnsio a drama. Oed targed: 0-7
11am: Prif Lwyfan

Anturwyr Bach ar y Traeth (Chwarae Blêr)
Ymunwch â Hannah am Sesiwn Chwarae Blêr ar y traeth. Oedran Darged: 0-5 oed
12pm: Cyfarfod wrth Gaffi Giovanni am 11:55pm

Ardal Chwarae
Bydd yr Ardal Chwarae yn cynnig llawer o weithgareddau chwarae awyr agored gan gynnwys swigod Dr Zigs, gemau, sgiliau syrcas a chelf a chrefft.

Gweithdai Celf
Bydd yr artistiaid lleol Haf Weighton a Helen Mosely yn cynnal gweithdai celf drwy'r dydd yn yr ardal blant o dan yr Eastern Shelter. Bydd Recreate hefyd yn cynnal gweithdai Celf eco gyfeillgar yn yr un lle.

Chwaraeon
Bydd Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnal gweithdai Chwraeon rhwng 11-2pm.

 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd