Gŵyl Fach y Fro

15.06.19  |  11am-7pm  |  Ynys y Barri

Digwyddiad Am Ddim!

 

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Bydd llwyth o weithgareddau amrywiol i i ddiddanu plant o bob oed yn Gŵyl Fach y Fro eleni eto, a'r cwbl yn rhad ac am ddim!

Sioe S4C Cyw
Dewch i gael hwyl wrth ganu a dawnsio gyda Huw ac Elin, a rhai o'ch hoff gymeriadau Cyw!
11am: Prif Lwyfan

Wâc Welis
Ymunwch â Jén Dafis am daith natur arbennig ar draeth Ynys y Barri.
11.30am: Cyfarfod wrth gwt traeth rhif 12

Ardal Chwarae
Bydd ardal chwarae BWRLWM! yn cynnig llwyth o weithgareddau chwarae agored gan gynnwys beic rasio hwyaid, bybls Dr Zigs, gemau, sgiliau syrcas a celf a chrefft.

Gweithdai Celf
Bydd yr artistiaid lleol Michael Goode a Haf Weighton yn cynnal gweithdai celf drwy'r dydd yn y cytiau traeth lliwgar.

Pod Portreadau
Bydd A2: Criw Celf yn dod â rhai o artistiaid proffesiynol dawnus Caerdydd i Gŵyl Fach y Fro er mwyn creu portreadau o'r cyhoedd yn eu stiwdio symudol! Eisteddwch i lawr ac arhoswch i'r artist ddylunio eich portread yn union fel bwth ffotograffiaeth!

Cwt Cerddi Bardd Plant Cymru
Galwch heibio i greu cerdd fach gyda Gruffudd Owen - y swfenîr perffaith i chi gymryd adref gyda chi!

Sparkle Hoop Troupe
Bydd criw bywiog Sparkle Hoop Troupe yn perfformio ar hyd y prom drwy gydol y diwrnod, ac yn darparu gweithdai 'hula hoop' am 12-1pm a 3-4pm.

Chwaraeon
Bydd Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnal gemau torfol ar y traeth rhwng 12-5pm.

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd