Bwrlwm - Pasg / Easter

Bydd Bwrlwm y Fro yn rhedeg nesaf dros wyliau Pasg mewn nifer o leoliadau dros y Fro:

 

Dydd Llun 25 Mawrth - Clwb Rygbi Penarth

Dydd Mawrth 26 Mawrth  - Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri 

Dydd Mercher 27 Mawrth - Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr 

Dydd Iau 28 Mawrth - Ysgol Sant Baruc, Y Barri 

 

Dydd Mawrth 2 Ebrill - Clwb Rygbi Penarth 

Dydd Mercher 3 Ebrill - Ysgol Dewi Sant 

Dydd Iau 4 Ebrill - Ysgol Sant Baruc 

 

Bwrlwm y Fro will be running over the Easter holidays in a number of locations across the Vale of Glamorgan:

 

Monday 25 March - Penarth Rugby Club 

Tuesday 26 March  - Ysgol Gwaun y Nant, Barry 

Wednesday 27 March  - Ysgol Dewi Sant, Llantwit Major

Thursday 28 March  - Ysgol Sant Baruc, Barry 

 

Tuesday 2 April - Penarth Rugby Club 

Wednesday 3 April - Ysgol Dewi Sant 

Thursday 4 April - Ysgol Sant Baruc, Barry