GŴYL FACH Y FRO

15.06.19  |  11AM-7PM  |  YNYS Y BARRI

DIGWYDDIAD AM DDIM!

 

SUT I GYRRAEDD

Eisiau cynllunio sut i gyrraedd Ynys y Barri ddydd Sadwrn? Dyma wybodaeth am drafnidiaeth cyhoeddus a llefydd parcio...

O BENARTH...
Trên o orsaf Cogan i Ynys y Barri yn gadael am 03 / 18 / 33 munud wedi bob awr, a'r trên uniongyrchol olaf yn gadael yr Ynys am 22:44

O LANILLTUD FAWR...
Bydd angen i chi ddal dau drên - y cyntaf i orsaf y Barri, yna i Ynys y Barri - yn gadael gorsaf Llanilltud Fawr am 56 munud wedi bob awr, a'r trên uniongyrchol olaf yn gadael yr Ynys am 21:55

O GAERDYDD...
Trên o orsaf Canol Caerdydd i Ynys y Barri yn gadael am 10 / 25 / 55 munud wedi bob awr, a'r trên uniongyrchol olaf yn gadael yr Ynys am 22:44

PARCIO...
Os yn dod mewn car, mae maes parcio mawr ar Ynys y Barri sy'n costio hyd at £6 am ddiwrnod llawn (8am - 11pm). Mae hefyd maes parcio am ddim ger gorsaf drenau Dociau'r Barri, ac mae trenau'n mynd o orsaf y Dociau i Ynys y Barri am 14 / 29 / 44 munud wedi bob awr.

 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd