Ffitrwydd gyda Ffrindiau

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:15, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Soffia

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed. Cyfle i ymlacio a mwynhau paned wedi’r sesiwn.  Croeso i bawb sy’n siarad Cymraeg ond RHAID COFRESTRU O FLAEN LLAW.

Dyddiadau'r sesiynau nesaf:

21 Ebrill; 5 a 19 Mai; 2, 16, 30 Mehefin; 14 a 28 Gorffennaf; 11 a 25 Awst; 8 a 22 Medi; 6 a 20 Hydref; 3 a 17 Tachwedd; 1 a 15 Rhagfyr.

(Os ydych chi dros 70 oed ac ag awydd ymuno, mae croeso i chi gysylltu!)