Amser Stori Y Bontfaen

Dydd Iau / Thursdays

1330-1400

Amser Stori Penarth.

Dydd Llun / Mondays 

1000-1030

Amser Stori Llanilltud Fawr

Dydd Iau/ Thursdays

1000-1030

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn 1 a 2

£3.50

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Meithrin a Derbyn

£3.50

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:15, Gerddi Soffia.

Rhaid cofrestru o flaen llaw felly cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Am ddim.

Cyfle i fabis a phlant ifanc i fwynhau stori a chan!

Dydd Gwener

1000 i 1030

Sesiwn nesaf - DYDD GWENER, 15 RHAGFYR

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru